Werkwijze – Tandheelkundig Centrum Santpoort Driehuis – Santpoort-Noord

Werkwijze

Werkwijze

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

Naast tandartsen, zijn in onze praktijk ook mondhygiënisten en preventieassistenten werkzaam.

Mondhygiënisten hebben een Hbo-opleiding Mondzorgkunde gevolgd en richten zich op de behandeling en preventie van mond- en gebitsproblemen. Een mondhygiënist doet onderzoek naar de conditie van het gebit, geeft voorlichting over hoe u zelf het best de mond kan verzorgen en maakt het gebit schoon, met name ook voor patiënten die lijden aan parodontitis (ontsteking van het steunweefsel rond de tanden en kiezen).

Preventieassistenten zijn Tandartsassistenten die een aanvullende opleiding hebben gevolgd, waardoor zij (onder toezicht van de tandarts) ook zelf patiënten kunnen behandelen. De behandeling bestaat uit het geven van voorlichting, het schoonmaken van het gebit (voornamelijk de wat minder ingewikkelde situaties), het aanbrengen van beschermlaagjes (sealings) op blijvende kiezen bij kinderen en fluoridebehandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de gezondheidsinformatie op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen enkele weken.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. U kunt door ons worden verwezen naar andere praktijken voor onder meer Kaakchirurgie, Orthodontie, Endodontologie, Parodontologie en Implantologie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.