Onze praktijk – Tandheelkundig Centrum Santpoort Driehuis – Santpoort-N.

Onze praktijk

Onze praktijk

Tandheelkundig Centrum Santpoort Driehuis is een samenwerkingsverband tussen 5 tandartsen (Verweij, Nolte, Kemper, Mc Cabe en van Munster) en 5 mondhygiënisten (Hartman, Verweij-Bennink, Bakker, van Emmerik en Abdin).

In september 2007 hebben wij ons nieuwe moderne praktijkpand betrokken en in 2021 is de praktijk vernieuwd en uitgebreid tot 7 behandelkamers.
Alle patiënten staan ingeschreven bij één van de genoemde tandartsen of mondhygiënisten en zullen dus ook altijd door de zelfde personen behandeld worden. Mocht uw eigen behandelaar om wat voor reden dan ook afwezig zijn, dan zal uiteraard wel -in overleg met u- door één van de andere collega’s waargenomen kunnen worden.